Vad är Kellys Kriterium i Betting? Kelly-kriteriet Förklarat!

I världen av betting och spel har sökandet efter den mest effektiva och framgångsrika insatsstrategin varit evigt närvarande. En sådan strategi som har fångat många spelares intresse är Kellys kriterium. Det är en matematisk modell som har potentialen att optimera insatser och förbättra långsiktiga vinster. Men vad är egentligen Kellys kriterium, och hur fungerar det? I denna artikel kommer vi att ge en grundlig förklaring av Kellys kriterium i betting och avslöja de hemligheter som ligger bakom dess popularitet.

En översikt av Kellys kriterium i betting:

Kellys kriterium, namngivet efter den amerikanska matematikern och forskaren John L. Kelly Jr., introducerades först under 1950-talet och har sedan dess blivit ett kraftfullt verktyg inom bettingvärlden. Vid första anblicken kan det verka komplicerat, men dess grundläggande principer är faktiskt ganska enkla att förstå.

I grunden handlar Kellys kriterium om att bestämma den optimala insatsstorleken för varje satsning baserat på två faktorer: den förväntade vinsten och sannolikheten för ett positivt utfall. Genom att balansera dessa två variabler kan en spelare potentiellt maximera sin vinst på lång sikt och samtidigt minimera risken för att förlora allt.

För att använda Kellys kriterium behöver spelaren känna till sannolikheten för att en satsning blir framgångsrik och oddsen som erbjuds av bettingsidan. Om spelaren har en klar uppfattning om förväntad vinst i förhållande till sannolikheten för vinsten, kan Kellys kriterium hjälpa till att bestämma hur stor del av spelarens budget som bör satsas på varje enskild händelse.

Det unika med Kellys kriterium är att det tar hänsyn till både den potentiella avkastningen och risken för förlust. Genom att undvika överdrivna satsningar kan spelaren skydda sin budget mot betydande förluster och i stället långsamt bygga upp sina vinster över tid.

Fördelar och nackdelar med Kellys kriterium:

Kellys kriterium har blivit känd som en av de mest intressanta och diskuterade insatsstrategierna i bettingvärlden, och det är inte utan anledning. Dess unika egenskaper erbjuder spelare en chans att öka sina vinster på lång sikt och samtidigt undvika de katastrofala konsekvenserna av ogenomtänkta satsningar. Låt oss ta en närmare titt på några av fördelarna och nackdelarna med Kellys kriterium.

Fördelar:

 1. Optimerad vinstpotential: En av de största fördelarna med Kellys kriterium är att det har potentialen att optimera vinsterna över tid. Genom att beräkna den optimala insatsstorleken baserat på förväntade vinster och sannolikheten för framgång, kan spelare undvika överdrivna satsningar som kan äventyra deras budget. Istället tillåter Kellys kriterium spelare att satsa mer aggressivt när oddsen är i deras favör och mer konservativt när risken är hög, vilket ger en bättre balans mellan risk och belöning.
 2. Riskhantering: Kellys kriterium betonar vikten av att skydda sin budget genom att undvika överdrivna satsningar. Genom att hantera risken på ett strukturerat sätt minimerar spelare chansen att drabbas av stora förluster, vilket är avgörande för långsiktig framgång. Andra insatsstrategier, som till exempel fasta insatser eller progressiva metoder som Martingale, kan vara mer riskabla eftersom de inte tar hänsyn till sannolikheten för vinst.
 3. Utveckla en känsla för värde: Genom att använda Kellys kriterium blir spelaren tvungen att tänka mer kritiskt och analytiskt om sina satsningar. Detta hjälper till att utveckla en starkare förståelse för värde och hur man bedömer sannolikheter i bettingmarknaden. Att bli mer medveten om vilka satsningar som är fördelaktiga och vilka som inte är det kan hjälpa spelare att fatta mer informerade beslut och förbättra deras övergripande strategi.

Nackdelar:

 1. Komplexitet och beräkningar: Ett av de främsta hindren för att använda Kellys kriterium är dess komplexitet och de matematiska beräkningar som krävs för att implementera det korrekt. För att använda kriteriet behöver spelare exakta sannolikhetsberäkningar och information om oddsen. I praktiken kan detta vara svårt att uppnå, särskilt för oerfarna spelare som inte har tillgång till tillräcklig data eller expertkunskap.
 2. Känslighet för felbedömningar: Kellys kriterium är känsligt för felaktiga bedömningar av förväntade vinster och sannolikheter. Om spelaren felaktigt överskattar sin fördel i en satsning eller underskattar risken för förlust kan det leda till felaktiga insatsstorlekar och potentiellt negativa konsekvenser. Det kräver därför noggrann analys och noggrannhet för att använda Kellys kriterium effektivt.
 3. Storlek på spelarens budget: Kellys kriterium är beroende av spelarens totala budget. Om budgeten är liten kan de rekommenderade insatserna vara för små för att generera betydande vinster. Å andra sidan kan för stora insatser leda till allvarliga ekonomiska konsekvenser om satsningen går fel. Således kan kriteriet vara mer lämpat för spelare med större budgetar, medan det kan vara mindre användbart för dem med mer begränsade medel.

Fördelar och nackdelar med Kellys kriterium:

Kellys kriterium har blivit känd som en av de mest intressanta och diskuterade insatsstrategierna i bettingvärlden, och det är inte utan anledning. Dess unika egenskaper erbjuder spelare en chans att öka sina vinster på lång sikt och samtidigt undvika de katastrofala konsekvenserna av ogenomtänkta satsningar. Låt oss ta en närmare titt på några av fördelarna och nackdelarna med Kellys kriterium.

Fördelar:

 1. Optimerad vinstpotential: En av de största fördelarna med Kellys kriterium är att det har potentialen att optimera vinsterna över tid. Genom att beräkna den optimala insatsstorleken baserat på förväntade vinster och sannolikheten för framgång, kan spelare undvika överdrivna satsningar som kan äventyra deras budget. Istället tillåter Kellys kriterium spelare att satsa mer aggressivt när oddsen är i deras favör och mer konservativt när risken är hög, vilket ger en bättre balans mellan risk och belöning.
 2. Riskhantering: Kellys kriterium betonar vikten av att skydda sin budget genom att undvika överdrivna satsningar. Genom att hantera risken på ett strukturerat sätt minimerar spelare chansen att drabbas av stora förluster, vilket är avgörande för långsiktig framgång. Andra insatsstrategier, som till exempel fasta insatser eller progressiva metoder som Martingale, kan vara mer riskabla eftersom de inte tar hänsyn till sannolikheten för vinst.
 3. Utveckla en känsla för värde: Genom att använda Kellys kriterium blir spelaren tvungen att tänka mer kritiskt och analytiskt om sina satsningar. Detta hjälper till att utveckla en starkare förståelse för värde och hur man bedömer sannolikheter i bettingmarknaden. Att bli mer medveten om vilka satsningar som är fördelaktiga och vilka som inte är det kan hjälpa spelare att fatta mer informerade beslut och förbättra deras övergripande strategi.

Nackdelar:

 1. Komplexitet och beräkningar: Ett av de främsta hindren för att använda Kellys kriterium är dess komplexitet och de matematiska beräkningar som krävs för att implementera det korrekt. För att använda kriteriet behöver spelare exakta sannolikhetsberäkningar och information om oddsen. I praktiken kan detta vara svårt att uppnå, särskilt för oerfarna spelare som inte har tillgång till tillräcklig data eller expertkunskap.
 2. Känslighet för felbedömningar: Kellys kriterium är känsligt för felaktiga bedömningar av förväntade vinster och sannolikheter. Om spelaren felaktigt överskattar sin fördel i en satsning eller underskattar risken för förlust kan det leda till felaktiga insatsstorlekar och potentiellt negativa konsekvenser. Det kräver därför noggrann analys och noggrannhet för att använda Kellys kriterium effektivt.
 3. Storlek på spelarens budget: Kellys kriterium är beroende av spelarens totala budget. Om budgeten är liten kan de rekommenderade insatserna vara för små för att generera betydande vinster. Å andra sidan kan för stora insatser leda till allvarliga ekonomiska konsekvenser om satsningen går fel. Således kan kriteriet vara mer lämpat för spelare med större budget, medan det kan vara mindre användbart för dem med mer begränsade medel.

Beräkna den optimala insatsen:

När det kommer till att beräkna den optimala insatsen enligt Kellys kriterium, kan det initialt verka som en matematisk utmaning. Men med lite övning och förståelse blir det enklare att tillämpa. Låt oss bryta ner processen och ta ett exempel för att förklara hur det fungerar.

Antag att du har forskat noggrant och bedömt att sannolikheten för att din favoritfotbollslag vinner är 60%. Dessutom erbjuder bettingsidan oddsen 2.00 på din insats. Nu vill du använda Kellys kriterium för att räkna ut hur stor andel av din budget du bör satsa på detta spel.

Steg 1: Räkna ut den förväntade vinsten Förväntad vinst = (Sannolikhet för vinst * Odds) – Sannolikhet för förlust Förväntad vinst = (0.60 * 2.00) – 0.40 Förväntad vinst = 1.20 – 0.40 Förväntad vinst = 0.80

Steg 2: Räkna ut den optimala insatsen Optimal insats = (Förväntad vinst * Sannolikhet för vinst – Sannolikhet för förlust) / Odds Optimal insats = (0.80 * 0.60 – 0.40) / 2.00 Optimal insats = (0.48 – 0.40) / 2.00 Optimal insats = 0.08 / 2.00 Optimal insats = 0.04

I det här fallet skulle den optimala insatsen vara 0.04, vilket motsvarar 4% av din totala budget. Om din budget, till exempel, är 1000 kronor, skulle den optimala insatsen vara 40 kronor på detta spel.

Det är viktigt att notera att resultatet av beräkningen visar den rekommenderade andelen av din budget att satsa. Genom att följa dessa riktlinjer för varje enskild satsning, kan du gradvis öka din budget över tid. Det är också värt att komma ihåg att oddsen kan variera mellan olika bettingsidor, så det kan vara klokt att jämföra olika erbjudanden för att hitta de mest gynnsamma spelmöjligheterna.

Det är dock viktigt att vara medveten om att ingen bettingstrategi är ofelbar. Kellys kriterium, liksom andra strategier, har sina begränsningar och kan inte garantera vinst i varje satsning. Särskilt i osäkra situationer kan det vara klokt att vara försiktig och inte satsa för mycket av din budget på en enda händelse.

Att använda Kellys kriterium kräver tålamod, disciplin och en realistisk bedömning av sannolikheter och odds. Genom att integrera denna metod i din bettingstrategi kan du dock potentiellt förbättra dina långsiktiga vinster och minimera riskerna för alltför stora förluster. Som med alla satsningar är det dock viktigt att spela ansvarsfullt och aldrig satsa mer än du har råd att förlora.

Lämna ett svar