Vad är D’Alembert-systemet och Varför är det en Populär Bettingstrategi?

Matematiken har alltid haft en intrikat relation med spelvärlden, och D’Alembert-systemet utgör inget undantag. Namnet i sig har en aristokratisk klang, vilket ger upphov till nyfikenhet kring dess historia och ursprung. Vi kommer att ta dig med på en resa genom tiden för att förstå vad D’Alembert-systemet är och varför det har fångat många vadslagares intresse.

Introduktion till D’Alembert-systemet

På 1700-talet, i en era där gambling hade blivit en omåttligt populär tidsfördriv bland de europeiska societetsklasserna, föddes D’Alembert-systemet ur tankarna hos den framstående matematikern Jean le Rond d’Alembert. Till en början hade systemet inget direkt samband med vadslagning; i stället användes det för att lösa problem inom olika matematiska och vetenskapliga områden.

Jean le Rond d’Alembert var en mångsidig forskare och filosof, mest känd för sina insatser inom matematik och mekanik. Som en av upplysningstidens främsta tänkare ansågs han vara en pionjär inom olika vetenskapsfält. Men det var genom sitt engagemang i sannolikhetsberäkningar och sannolikhetslära som d’Alembert skulle komma att lämna sitt arv inom vadslagningens värld.

Med tiden började spelare och vadslagare fascineras av matematikens möjligheter att förbättra sina chanser i hasardspel. D’Alembert-systemet togs snart till sig av spelfantaster som ett verktyg för att hantera sina vadslagningar och förluster. Dess rykte började spridas vidare bland vadslagare, och systemet utvecklades och anpassades över åren för att passa olika spel och situationer.

Hur fungerar D’Alembert-systemet i betting:

D’Alembert-systemet har lockat många vadslagare genom sin till synes enkla och logiska struktur. Vid första anblick kan det verka som en säkerhetsnät som lovar att balansera vinst och förlust. För att förstå hur D’Alembert-systemet fungerar, låt oss ta en närmare titt på dess mekanik.

I grunden är D’Alembert-systemet en negativ progressionsstrategi, vilket innebär att spelaren ökar sina insatser efter en förlust och minskar dem efter en vinst. I motsats till positiva progressionsstrategier som Martingale, där insatser ökas efter en vinst och minskas efter en förlust, är D’Alembert-systemet utformat för att vara mer konservativt och undvika extremt stora insatser vid långa förlustsviter.

För att använda D’Alembert-systemet börjar en spelare med en grundinsats, låt säga 10 enheter. Efter varje förlust ökar spelaren insatsen med ett fast belopp, till exempel 1 enhet, och efter varje vinst minskar spelaren insatsen med samma belopp. Tanken bakom detta är att när en vinst inträffar, kommer de ackumulererade förlusterna att återställas gradvis eftersom insatserna minskas.

Låt oss ta ett exempel för att belysa detta: En spelare börjar med en insats på 10 enheter och spelar på ett enkelt myntkast där chansen att vinna är 50%. Om spelaren förlorar första omgången, ökar insatsen till 11 enheter i nästa omgång. Om de vinner nästa omgång minskas insatsen tillbaka till 10 enheter. Om de förlorar igen ökar insatsen till 12 enheter, och så vidare.

En av de potentiella fördelarna med D’Alembert-systemet är att det ger spelaren en känsla av kontroll och förvaltar riskerna jämfört med mer aggressiva strategier. Spelare kan undvika snabba förluster genom att gradvis öka insatserna och förhoppningsvis förlora mindre under en längre förlustsvit. Dessutom kan D’Alembert-systemet vara användbart för spelare som har en begränsad spelbudget och vill hålla sig borta från extremt höga insatser.

Men precis som alla vadslagningsstrategier har D’Alembert-systemet sina begränsningar. Det kan vara långsamt att bygga upp vinster, och i vissa fall kan det inte helt kompensera för de negativa odds som vissa spel kan ha. Som med alla strategier är det viktigt att komma ihåg att hasardspel alltid har en element av slump, och det finns ingen garanti för vinst oavsett vilken strategi som används.

Fördelar och nackdelar med D’Alembert-systemet:

Som med alla bettingstrategier har D’Alembert-systemet sina egna uppsättningar av fördelar och nackdelar som spelare bör vara medvetna om innan de bestämmer sig för att använda det i sina vadslagningar.

Fördelar med D’Alembert-systemet:

 1. Enkelhet och lättanvändlighet: D’Alembert-systemet är enkelt att förstå och använda, även för de som är nya inom vadslagning. Det kräver inte avancerade matematiska kunskaper eller komplicerade beräkningar. Spelaren behöver bara hålla reda på sina insatser och öka eller minska dem med en enhet efter varje förlust eller vinst.
 2. Hantering av kortare förlustsviter: Eftersom D’Alembert-systemet gradvis ökar insatserna efter varje förlust, kan det hjälpa spelare att hantera kortare förlustsviter bättre än mer aggressiva progressionsstrategier. Detta minskar risken för att snabbt förlora en stor del av spelbudgeten på kort tid.
 3. Begränsad risk för extremt höga insatser: Jämfört med vissa andra bettingstrategier, som Martingale-systemet där insatserna fördubblas efter varje förlust, har D’Alembert-systemet en mer konservativ strategi. Insatserna ökar gradvis och förhindrar spelaren från att satsa extremt höga belopp under en längre förlustsvit.

Nackdelar med D’Alembert-systemet:

 1. Begränsad långsiktig vinstpotential: Trots att D’Alembert-systemet kan hjälpa till att hantera förluster, har det också en begränsad förmåga att generera betydande vinster över tid. Eftersom insatserna inte ökar lika snabbt som i positiva progressionsstrategier, kan det ta längre tid att återhämta sig från en förlust och öka vinsterna.
 2. Risk för större förluster vid långa förlustsviter: Även om D’Alembert-systemet är utformat för att minska risken för extremt höga insatser, kan det fortfarande leda till betydande förluster om en spelare hamnar i en långvarig förlustsvit. Om förlusterna fortsätter att ackumuleras, kan spelaren behöva satsa betydligt mer för att återhämta sig, vilket kan vara problematiskt för spelare med begränsade spelbudgetar.
 3. Kan inte övervinna negativa odds: Som med alla vadslagningsstrategier kan D’Alembert-systemet inte övervinna de negativa odds som vissa spel kan ha. Det kan fortfarande resultera i förluster om spelet i sig har en låg vinstsannolikhet, oavsett hur strategin implementeras.

Varför är D’Alembert-systemet populärt?

D’Alembert-systemet har lyckats behålla sin popularitet bland vadslagare av olika erfarenhetsnivåer av flera anledningar. Trots att det inte är en vattentät metod för att vinna stora pengar på vadslagning, har det vissa egenskaper som lockar spelare och håller dem engagerade.

 1. Tillgänglighet och enkelhet: En av de främsta anledningarna till D’Alembert-systemets popularitet är dess tillgänglighet och enkelhet. Spelare behöver inte vara matematiska genier för att använda det, och det kräver ingen komplexa beräkningar. Den enkla progressionen av insatser gör det lätt att förstå och använda, även för nybörjare inom vadslagning.
 2. Kontroll och känsla av säkerhet: D’Alembert-systemet ger spelare en känsla av kontroll och säkerhet. Genom att gradvis öka insatserna efter varje förlust och minska dem efter varje vinst känns det som att risken hanteras på ett mer balanserat sätt. Spelare kan undvika extremt höga insatser och känna sig mer avslappnade i sina vadslagningar, vilket bidrar till en bättre spelupplevelse.
 3. Hantering av kortsiktiga förluster: Eftersom D’Alembert-systemet är utformat för att hantera korta förlustsviter, kan det vara attraktivt för spelare som inte vill riskera att förlora stora summor pengar på kort tid. Det ger en viss säkerhetsnivå genom att gradvis öka insatserna, vilket kan ge en känsla av att förluster hanteras på ett kontrollerat sätt.
 4. Strategisk användning i kombination med andra metoder: Många spelare väljer att använda D’Alembert-systemet som en del av en övergripande strategi i kombination med andra bettingmetoder. Genom att använda det som ett komplement till andra strategier kan spelare skräddarsy sitt tillvägagångssätt beroende på spelet, odds och personliga preferenser.
 5. Mindre kapitalintensivt: Jämfört med mer aggressiva progressionsstrategier som Martingale kräver D’Alembert-systemet inte lika stora kapitalinvesteringar. Spelare med mindre spelbudgetar kan finna det mer hållbart att använda denna strategi eftersom det inte kräver snabba fördubblingar av insatserna efter förluster.

Sammanfattningsvis har D’Alembert-systemet behållit sin popularitet genom åren tack vare sin tillgänglighet, enkelhet och den känsla av kontroll och säkerhet som det ger spelare. Dess strategiska användning tillsammans med andra metoder gör det till en lockande val för många vadslagare. Men det är viktigt att komma ihåg att vadslagning alltid innebär en viss grad av risk, och D’Alembert-systemet är ingen garanti för vinst. Spelare bör alltid vara medvetna om sina gränser och spela ansvarsfullt för en rolig och hållbar spelupplevelse.

Lämna ett svar